Biotechnologia

Biotechnologia to nauka, gdzie postęp, a więc również opracowywanie nowych metod laboratoryjnych, jest bardzo szybki. Wielkie odkrycia naukowe najczęściej pociągają za sobą wykonywanie wielu następujących po sobie doświadczeń złożonych z wielu różnych pojedynczych metod laboratoryjnych.

Ostatnie publikacje

Biotechnologia

Leki przeciwnowotworowe, celowane terapie genowe, transgeniczne organizmy to tylko mała część odkryć, które dała nowoczesna biotechnologia, mających swój początek w laboratorium biotechnologicznym. W praktyce praca w laboratorium biotechnologicznym bazuje na nauczeniu się i używaniu wielu odpowiednich technik i odczynników za pomocą których osiąga się założone cele badawcze.
Metodę laboratoryjną definiujemy jako zdefiniowaną technikę, do której wykonania niezbędne są: określony sprzęt, odczynniki i wiedza teoretyczna oraz praktyczna dotycząca przeprowadzenia danej metody. Ilość metod laboratoryjnych jest bardzo duża. Najpowszechniejsze to: izolacja RNA, izolacja DNA, izolacja białek, reakcja łańcuchowej polimerazy czyli reakcja PCR, chromatografia, elektroforetyczy rozdział białek na żelu i wiele, wiele innych. Całkiem niedawno zostało ogłoszone zjawisko interferencji RNA – które polega na wyłączaniu aktywności genów przy pomocy krótkich fragmentów RNA. Teraz technika wyciszania docelowych genów za pomocą małych fragmentów RNA (siRNA, miRNA) pojawiła się w wielu laboratoriach biotechnologicznych na całym świecie dając naukowcom cudowne narzędzie do badania ekspresji analizowanych genów.


2010-09-23 23:32:08 Przegląd 2010.09_1395 Monoazydek etydyny (EMA) + real-time PCR = amplifikacja żywych komórk z mieszanej populacji

Monoazydek etydyny (EMA) + real-time PCR = amplifikacja żywych komórk z mieszanej populacji Realtime PCR (RT PCR) CellProfiler - uniwersalny program do automatycznej analizy zdjęć biologicznych. Bank plazmidów Proteomika Pomiar szybkości glikolizy oraz potencjału oksydoredukcyjnego Więcej...


2010-09-23 23:32:08 Przegląd 2010.09_1386 Pomiar szybkości glikolizy oraz potencjału oksydoredukcyjnego

Pomiar szybkości glikolizy oraz potencjału oksydoredukcyjnego Realtime PCR (RT PCR) Monoazydek etydyny (EMA) + real-time PCR = amplifikacja żywych komórk z mieszanej populacji Strącanie (precypitacja) białek acetonem. Pasażowanie komórek adherentnych Bank plazmidów Więcej...


2010-09-23 23:32:08 Przegląd 2010.09_1377 Strącanie (precypitacja) białek acetonem.

Strącanie (precypitacja) białek acetonem. CellProfiler - uniwersalny program do automatycznej analizy zdjęć biologicznych. Multipleks Manager program do projektowania multipleksowych reakcji PCR Realtime PCR (RT PCR) Program pDRAW32 i klonowanie DNA. Pomiar szybkości glikolizy oraz potencjału oksydoredukcyjnego Więcej...


2010-09-23 23:32:08 Przegląd 2010.09_1391 PCR w czasie rzeczywistym

PCR w czasie rzeczywistym Realtime PCR (RT PCR) Multipleks Manager program do projektowania multipleksowych reakcji PCR Bank plazmidów Pomiar szybkości glikolizy oraz potencjału oksydoredukcyjnego Program pDRAW32 i klonowanie DNA. Więcej...


2010-09-23 23:32:08 Przegląd 2010.09_1382 Realtime PCR (RT PCR)

Realtime PCR (RT PCR) Metoda PCR-SSCP przepis Bank plazmidów Pomiar szybkości glikolizy oraz potencjału oksydoredukcyjnego PCR w czasie rzeczywistym CellProfiler - uniwersalny program do automatycznej analizy zdjęć biologicznych. Więcej...